Golf Urgell, S.L., s'ha compromès a fer accessible el vostre lloc web de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic, o desenvolupaments finançats des d'Europa.

Aquesta declaració d'accessibilitat s'aplica al web golfurgellpitchandputt.com

Se n'exclouen els continguts incrustats provinents d'altres dominis.
 

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el RD 1112/2018 a causa de la manca de conformitat dels aspectes que s'indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pels motius següents:

Manca de conformitat amb el RD 1112/2018

 1. Hi ha logotips i imatges amb text alternatiu incorrecte o confús i imatges complexes sense descripció textual [requisit número 9.1.1.1 Contingut no textual, d'UNE-EN 301549:2022].
 2. Podrien existir llistes creades de forma incorrecta (sense etiqueta de llista), taules amb cel·les etiquetades incorrectamene i etiquetes invisibles en elements de formularis [requisit número 9.1.3.1 Informació i relacions, d'UNE-EN 301 549:2022].
 3. Podrien existir taules no adaptades a mides de pantalla petites i camps de formulari que no es visualitzen correctament en mides de pantalla petites [requisit número 9.1.4.10 Reajustament de text, d'UNE-EN 301 549:2022].
 4. Podrien existir text que en canviar els espais i alçades de línia no es visualitza correctament [requisit número 9.1.4.12 Espaiat de text, d'UNE-EN 301 549:2022].
 5. Podrien existir elements que no són accessibles per teclat, com ara enllaços a xarxes socials, l'editor de textos per a comentaris, elements per ordenar resultats de cerca, la paginació dels resultats de cerca o les fletxes de calendari [requisit número 9.2.1.1 Teclat, d'UNE-EN 301 549:2022].
 6. Podrien existir elements que no reben el focus i per tant no s'hi pot interactuar mitjançant el teclat, per exemple [requisit número 9.2.4.3 Ordre del focus, d'UNE-EN 301 549:2022].
 7. Podrien existir enllaços en què no s'identifica correctament la seva funció (tenen una descripció inadequada, un text massa genèric, un title inadequat...) [requisit número 9.2.4.4 Propòsit dels enllaços, d'UNE-EN 301 549:2022] .
 8. Hi ha capçaleres amb text repetit i/o poc descriptiu [requisit número 9.2.4.6 Encapçalats i etiquetes, d'UNE-EN 301 549:2022].
 9. Podrien existir imatges, infografies, textos d'enllaços o botons, text de titulars i contingut que no estan traduïts a altres idiomes [requisit número 9.3.1.2 Idioma de les parts, d'UNE-EN 301 549:2022].
 10. En alguna pàgina s'està usant la mateixa icona per a diferents propòsits, cosa que genera confunsió [requisit número 9.3.2.4 Identificació coherent, d'UNE-EN 301 549:2022].
 11. Podrien existir fitxers ofimàtics en PDF o altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin íntegrament tots els requisits d'accessibilitat.
 12. Hi pot haver continguts de tercers que no estiguin desenvolupats en aquesta Unitat, ni sota el seu control, com a fitxers ofimàtics de diferents entitats que s'hagin de publicar en aquest lloc.
 13. Podrien existir missatges d'error poc descriptius, o missatges d'error que no estan agrupats en un únic missatge així com manca de suggeriments en formulari per emplenar els camps correctament [requisit número 9.3.3.1 ].
 14. Podrien existir formularis amb camps obligatoris on no se n'informa l'usuari, així com camps on manca un exemple textual del format del camp (com per exemple el DNI) [requisit número 9.3.3.2 Etiquetes i instruccions, d'UNE-EN 301 549 :2022].
 15. Podrien existir camps de formularis on s'informa de l'error quan s'introdueix un valor incorrecte però no s'informa d'un suggeriment per a la seva correcció [requisit número 9.3.3.3 Suggeriments davant d'errors, d'UNE-EN 301 549:2022].
 16. Podrien existir pàgines amb errors de sintaxi i per tant algun producte de suport pot no interpretar correctament el contingut (IDs de pàgina duplicats, etiquetes sense tancar, construcció incorecta d'etiquetes...) [requisit número 9.4.1.1 Processament, d'UNE-EN 301 549:2022].
 17. Podrien existir pàgines en què els productes de suport no podran obtenir informació, interactuar i estar al corrent de l'estat dels controls d'interfície d'usuari, com ara missatges d'ajuda, missatges d'estat de resultat d'accions, atributs de enllaços, imatge d'idioma de pàgina... que no podran ser llegits per lectors de pantalla en el moment en què apareixen [requisit número 9.4.1.2 Nom, funció, valor d'UNE-EN 301 549:2022].
 18. Podrien haver-hi errors puntuals d'edició en alguna pàgina web.

Càrrega desproporcionada:

 1. No s'aplica.

El contingut no entra dins l'àmbit de la legislació aplicable:

 1. Podrien existir fitxers ofimàtics en PDF o altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin íntegrament tots els requisits d'accessibilitat. Tot i que s'ha procurat que la majoria sí que ho compleixin.
 

Observacions i dades de contacte

Si voleu notificar algun problema d'accessibilitat, podeu fer-ho des del nostre formulari a la pàgina de Contacte.
 

Contingut opcional

Aquest lloc web aplica els requisits de la Norma UNE-EN 301 549:2022 considerant les excepcions del RD 1112/2018.

L'última revisió de l'accessibilitat s'ha fet al maig del 2024.

El lloc web està optimitzat per als navegadors Microsoft Internet Explorer 8.0 o versions superiors i les darreres versions vigents de FireFox, Safari, Opera i Google Chrome. La resolució web mínima recomanada és de 1280×1024.

El lloc web està dissenyat per a la seva visualització Responsive, de manera que es visualitza de forma òptima en els dispositius tablet i mòbils. En aquests dispositius està optimitzat per visualitzar-lo en les últimes versions vigents de Chrome for mobile, Firefox for mobile, Safari mobile, Opera Mini i navegador nadiu d'Android.

S'incorporen una sèrie de funcionalitats natives per facilitar l'accessibilitat a través del portal, mitjançant la icona d'"Accessibilitat" a la part inferior esquerra del lloc, amb la qual es poden activar o desactivar les opcions següents:
 1. Font: Augmentar o reduir.
 2. Contrast: Afegir o eliminar.
 3. Títols: Afegir o eliminar destacant aquests elements.
 4. Enllaços: Afegir o eliminar destacant aquests elements.